BILJART

Het biljartspel is al eeuwen oud en vindt zijn oorsprong in Frankrijk. Dat is ook reden waarom er veel Franse aanduidingen in het spel voorkomen. B.v. "biljarde", "entree"en "a cheval".

 

We hebben het hier over het spel Carambole. Dit is weer onder te verdelen in de spelsoorten libre, bandstoten, driebanden en een aantal kader spelsoorten.

 

Het libre is het meest voorkomende spelsoort, wat in het verleden in iedere horecagelegenheid werd beoefend, maar omdat een biljart een investering is, die zeer moeilijk is terug te verdienen, vinden we nog nauwelijks biljarttafels in de horeca.

 

Omdat de biljartsport tot op hoge leeftijd is te beoefenen, heeft de Stichting Welstad in Stadskanaal, Musselkanaal en Onstwedde, locaties beschikbaar gesteld om de sport te beoefenen.

Hier wordt door velen volop gebruik gemaakt.

 

 

BiljartClub De Spont.

 

De BC De Spont is een biljartvereniging onder de vlag van de Stichting Welstad te Stadskanaal. De biljartsport wordt bedreven in het sportcomplex De Spont  Gandhiplein 3 te Stadskanaal. Telefoon 0599-652050

De club is aangesloten bij de overkoepelende vereniging DBGD (Dag Biljarten Groningen Drenthe, voorheen OBV) die in Assen is geadresseerd.

De club is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 7073631.

Lidmaatschap was oorspronkelijk toegestaan aan vutters en gepensioneerden, maar deze leeftijdsgrens is niet meer van toepassing.

Ook mensen met een beperking zijn welkom, evenals degenen die om andere redenen niet meer aan het arbeidsproces deelnemen.

 

Het bestuur van BC De Spont bestaat uit:

 

J.Lanting                        voorzitter

0599-616564                  organisatorische taken; leidt de vergaderingen; representatieve                                            taken; communicatie naar Welstad en Gemeente;

                                     interne communicatie.

 

P.H. Oosterhuis               secretaris

0681917678                  notuleert vergaderingen; contactpersoon DBGD (OBV);

                                     coördinator arbitrage; wedstrijdleider PK's; aankoop en onderhoud                                        materialen; beheert website; contact media.

 

W.Bakker                        penningmeester

0625268423                   int contributie e.d.  en zorgt voor de betalingen aan Welstad, DBGD                                         en KNBB; ledenadministratie; beheer pc, lichtkrant en                                                          geluidsapparatuur.

 

 

W.Wilken                        vice voorzitter.

0681708633                   onderlinge competities; 1ste wedstrijdleider toernooien.

 

A.Lantinga                      lid

0599-614441                  2de wedstrijdleider toernooien.

 

Theo Hofstra                   geen bestuurslid, maar contactpersoon ZOH.

-------------------------     

 

De club is opgericht in 1988 met de naam "De Meente".

Niet bekend is op welke datum precies en zelfs niet in welke maand.

Op een gegeven moment zijn een aantal ouderen in Parkheem op het daar aanwezige biljart begonnen en op enig moment is de Stichting Welzijn Ouderen Stadskanaal (SWOS) er bij betrokken geraakt. SWOS was een stichting die samen met andere stichtingen de voorloper is geweest van de huidige stichting Welstad. Bij het 15 jarig jubileum is bepaald, dat de oprichting van de biljartclub in december 1988 was.

Toen van de huidige accommodatie de naam "De Wene" werd veranderd in "De Spont (1997) en de biljartclub hier naartoe verhuisde, werd "De Meente" veranderd in "De Spont".

Het 25 jarig jubileum werd op 13 december 2013 gevierd met een demonstratie van, toen  drievoudig wereldkampioen driebanden Dick Jaspers. 

 

Op dit moment bedraagt de jaarlijkse basiscontributie 84 Euro. Hiervoor kan men deelnemen aan de wekelijkse onderlinge competitie en aan het vrij biljarten wanneer er geen andere activiteiten zijn gepland.

Voor het meedoen aan een KNBB competitie en/of PK's (persoonlijke kampioenschappen) is per onderdeel een extra bijdrage verschuldigd.

Voor nadere informatie kan men te rade bij een van de bestuursleden of een bericht via deze site. Zie "Contact".

                                

 

Parkeren bij De Spont.

 

Hoewel het in de gemeente Stadskanaal overal nog gratis parkeren is, zijn er op een aantal plaatsen toch beperkingen.

Let dus vooral op de blauwe zone's en gebruik hiervoor een parkeerschijf!!

Voor de ingang van het sportcomplex geld een tijdsduur van twee uren. Iets in de richting van jeugdcentrum "De Kwinne" geld geen beperking meer.

Ook op de parkeerplaats voor de bibliotheek zijn geen beperkingen in tijdsduur.

 

 

 

De DBGD (vroeger O.B.V).

 

De afkorting staat voor Dag Biljarten Groningen Drenthe en is een overkoepelende vereniging, waarbij diverse biljartclubs in Noord-Drenthe en Groningen zich hebben aangesloten. De deelnemers zijn aangesloten bij de KNBB. Het niveau gaat op dit moment tot een moyenne van +/- 10.0 (libre).  

Aan de DBGD competitie doen +/- 40 teams mee in het gebied tussen Assen en Delfzijl en Groningen -Ter Apel.

Indien spelers of teams zich, na diverse voorronden, kwalificeren, wordt men uitgenodigd om deel te nemen aan de, door de KNBB te organiseren, Nederlandse Kampioenschappen.

 

 

Z.O.H.

 

Een belangrijk aantal leden speelt in de Z.O.H., wat Zuid-Oost-Hoek betekent.

Het zijn leden die zich niet hebben aangesloten bij de KNBB. Het gaat er iets minder officieel aan toe en de outfit is dan ook de "normale" kleding.

Kampioenen in deze competitie kunnen zich niet meten met kampioenen uit andere competities of meedoen aan officiële kampioenschappen.

De competitie van de Z.O.H. is te volgen op hun eigen site. Zie "Links".

Voor BC De Spont is Theo Hofstra de contactpersoon.

Instellingen en bedrijven die ons ondersteunen.

................www.rabobank.nl/zog.............
................www.rabobank.nl/zog.............

      Menistenplein 12

         Stadskanaal

 

Bennie Luining 

 

Vastgoed

Stadskanaal

rene poolcafe van www.facebook.com

Stadskanaal

 

 

Kaspers

Adviesbureau

Stadskanaal

      Eigenhaardstraat 28

          Nieuwe Pekela